Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες διαθέσιμες για τον Ἄγιο αυτό. Διετέλεσε Μετοχιάριος της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Στύλο της Κρήτης. Τον Ιούλιο του 1821 δολοφονήθηκε από τους Τούρκους *.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ